Beam QS & Serenity series

Beam Serenity QS Series Model 325C
Beam Serenity QS Series Model 325C

Beam Serenity QS Series Model 375C
Beam Serenity QS Series Model 375C

Beam Serenity Plus* Series Model 3500C Twin Motor (*7 year warranty)
Beam Serenity Plus* Series Model 3500C Twin Motor (*7 year warranty)

Beam Serenity QS Series Model 398C
Beam Serenity QS Series Model 398C